Vital Touch Massage Therapie

verloop van de behandeling

Bij een eerste behandeling vindt er een vraaggesprek plaats om een beeld te krijgen van de klachten en van de medische achtergrond.

Door middel van polsdiagnose, tongdiagnose en haradiagnose wordt vastgesteld hoe de toestand van de energie is in de meridianen. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld; voedings-en leefstijladviezen kunnen hier een onderdeel van uitmaken, ook is het mogelijk dat je oefeningen meekrijgt of een advies om supplementen te slikken. Meestal vinden in het begin de behandelingen wekelijks plaats, daarna kan er een langere periode tussen zitten. Na 4 behandelingen vind er een evaluatie plaats.

massage

praktijk info

  • Tips voor tijdens en na een behandeling:
  • Draag loszittende kleding, het liefst van soepel en niet te dik materiaal.
  • Doe geen sieraden, horloges aan, of doe ze uit voor de behandeling.
  • Neem geen zware maaltijden voor of na de behandeling
  • Gebruik geen alcohol voor of na de behandeling.
  • Bij voorkeur na een behandeling rust nemen, geen zware lichamelijke of geestelijke inspanningen verrichten
  • Mobieltjes uitzetten.
  • Wees op tijd voor de afspraak.
  • Bij verhindering graag afzeggen binnen 24 uur, bij later afzeggen worden kosten in rekening gebracht.
  • Betaling vind contant plaats. In de praktijk is geen pin-apparaat aanwezig.

© 2006-2011 www.mijn-eigen-website.nl